Produkter og tjenester udbydes af:
Myrup & Nyhauge ApS
C.A. Olesens Gade 4
9000 Aalborg

CVR.Nummer 40445978
E-mail: support@myrupnyhauge.com
Tlf.: (+45) 41 60 00 35

Digitaleprodukter, onlinekurser, onlineforløb samt adgang til medlemssider bliver leveret og formidlet via e-mail, som du vælger ved købet.

Alle produkter kan købes med både VISA og Mastercard.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

For abonnementer til JobStrategy.dk eller Individuelt Karriererådgivningsforløb gælder det, at abonnementsprisen, som er oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for betalingen sendes pr. e-mail.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement på JobStrategy.dk ved at skrive til support@jobstrategy.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det betalingskort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, og det kræver selvsagt internetforbindelse at modtage login, adgang, samt selve indholdet.

Returret & Tilfredshedsgaranti
Vi tilbyder ekstraordinær returret, hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på support@myrupnyhauge.com, så fremt du ikke har haft aktivitet på dit medlemskab eller benyttet indholdet. I dette tilfælde bortfalder din returret.

I visse tilfælde giver vi tilfredshedsgaranti på nogle forløb og produkter, hvor denne træder i kraft efter forløbets start og det pågældende antal dage – hvilket står beskrevet i hvert enkelt produkt. Her har du ret til at benytte alle produkter og indhold som er frigivet, og gøre brug af tilfredshedsgarantien inden for fristen.


Brugerrettigheder:

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt. Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, eller gives væk eller på anden måde distribueres eller kopieres uden forudgående skriftlig aftale med Myrup & Nyhauge ApS.

Alle rettigheder til kurser, videoer, step-by-step guidelines, alle digitale produkter og indhold tilgængelige på vores platforme tilhører Myrup & Nyhauge ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Myrup & Nyhauge. Myrup & Nyhauge ApS & JobStrategy.dk’s navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt det købte indhold hos Myrup & Nyhauge ApS eller JobStrategy.dk anvendes i strid med denne bestemmelse, er Myrup & Nyhauge ApS berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.


Reklamationsret for forbrugere
Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.


Klageadgang for forbrugere
Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til support@myrupnyhauge.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.