1. ­Indledning

MYRUP & NYHAUGE (herefter benævnt ”virksomheden”) indsamler personoplysninger i en række situationer. Vi er derfor også meget opmærksomme på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du blandt andet besøger vores hjemmeside, bruger vores kontaktformular, tilmelder dig vores nyhedsbrevsordning, eller i øvrigt indgår aftaler med os.

Vores behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Virksomheden gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Virksomheden ikke længere har noget grundlag for at behandle.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Virksomheden som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Virksomhedsnavn:            MYRUP & NYHAUGE ApS
Adresse:                             C.A. Olesens Gade 4, 3.sal – 9000 Aalborg
Cvr. nummer:                     40445978
Mailadresse:                      info@myrupnyhauge.com
Telefonnummer:                41 60 00 35

 

2. Besøg på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, skal du vide, at vi behandler din IP-adresse. Vi behandler som udgangspunkt ikke andre personoplysninger, medmindre disse oplyses i forbindelse med vores kontaktformular eller tilmelding til nyhedsbrevsordningen.

Der er indgået en databehandleraftale med vores hjemmesideudbyder, således vi sikre en sikker og forsvarlig opbevaring af dine personoplysninger.

Når du har besøgt vores hjemmeside, vil din IP-adresse ikke længere være synlig for os. Vi opbevarer derfor som udgangspunkt ikke din IP-adresse.

Formålet med at behandle din IP-adresse er for at kunne vise dig det indhold, som hjemmesiden indeholder. Idet det er en nødvendig behandling for, at du kan tilgå den fulde version af vores hjemmeside, behandler vi personoplysningerne efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Du skal være opmærksom på, at vi bruger cookies på vores hjemmeside. Dette betyder, at der placeres en række cookies på den enhed, som du besøger vores hjemmeside fra. Du kan læse mere om, hvordan du sletter cookies, hvilke cookies, der placeres på din enhed, samt hvordan cookies opbevares, her.

3. Brug af kontaktformular

Gør du brug af vores kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de personoplysninger, som du oplyser i felterne. Dette vil sige navn, telefonnummer og mailadresse. Tilhørende kontaktformular er et beskrivelsesfelt. For så vidt angår dette felt, opfordrer vi til, at du ikke angiver hverken følsomme eller fortrolige personoplysninger, idet der ikke er behov herfor.

For at kunne administrere og håndtere din henvendelse via vores kontaktformular, er vi nødsaget til at behandle de angivne personoplysninger. Behandlingsgrundlaget herfor er derfor GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Når du har trykket ”send” på kontaktformularen, sendes din henvendelse direkte videre til mailen info@myrupnyhauge.com. Herfra administreres/håndteres din henvendelse ved at du enten bliver ringet op eller mailet til af en af vores medarbejdere.

Personoplysningerne, der sendes via kontaktformularen opbevares i virksomhedens mailprogram samt på en server tilhørende vores hjemmesideudbyder. Som tidligere nævnt i punkt 2, er der indgået databehandleraftale med vores hjemmesideudbyder.

Personoplysninger vil blive opbevaret så længe, der er et formål hermed. Udvikler henvendelsen sig til et kundeforhold, vil personoplysningerne således blive opbevaret så længe, der fortsat består et kundeforhold, og herefter i 2 år. Udvikler henvendelse sig ikke til et kundeforhold, vil personoplysningerne blive opbevaret i 1 år fra modtagelsen.

4. Tilmelding til nyhedsbrevsordning

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrevsordning, behandler vi de personoplysninger, som du angiver i forbindelse med tilmeldingen. Dette er som udgangspunkt udelukkende almindelige personoplysninger i form af navn og mailadresse.

Vi behandler dine personoplysninger af hensyn til at kunne administrere og håndtering dit ønske om modtagelse af nyhedsbreve, og på baggrund af dit samtykke. Vores behandlingsgrundlag er derfor GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

Vores nyhedsbrevsordning administreres af MailChimp. Som med alle andre databehandlere, har Virksomheden også indgået en databehandleraftale med MailChimp.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrevsordning, opbevares dine personoplysninger hos MailChimp. Her opbevares indtil du framelder dig ordningen, og indtil 12 måneder efter framelding. Når denne periode er gået, slettes dine personoplysninger.

5. Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når du er leverandør eller samarbejdspartner, skal du være opmærksom på, at vi også behandler en række personoplysninger om dig som kontaktperson. Dette vil ofte være oplysninger i form af navn, arbejdsgivermail, arbejdsgivertelefonnummer, samt arbejdsgiver og stillingsbetegnelse.

Baggrunden for at behandle dine kontaktoplysninger sker som led i administrationen og håndteringen af den leverandør- eller samarbejdsaftale, som vi har indgået med din arbejdsgiver. Behandlingsgrundlaget herfor er derfor GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

De personoplysninger, vi har registreret på dig som led i administreringen/håndteringen af leverandør- eller samarbejdsaftalen, bliver opbevaret i vores CRM-system og interne servere. Personoplysningerne opbevares i så lang tid det er nødvendigt, herunder som minimum så længe, der fortsat består en leverandør- eller samarbejdsaftale. Efter ophør af leverandør- eller samarbejdsaftale vil dine kontaktoplysninger blive slettet efter 1 år.

En undtagelse hertil er dog de af dine personoplysninger, som er brugt i forbindelse med f.eks. fakturering, følgeseddel, aftaledokument mv. Disse dokumenter slettes først efter 5 år fra ophøret af samarbejdet af hensyn til varetagelse af bogføringslovens regler.

6. Når du er kunde/kontaktperson hos kunde

Når du henvender dig til os som følge af, at du ønsker at købe vores ydelser, skal du også være opmærksom på, at vi behandler personoplysninger om dig som kontaktperson. Disse oplysninger vil være navn, mailadresse, land, telefonnummer, arbejdsgiver/køber og betalingsoplysninger.

Personoplysningerne behandles udelukkende for at vi kan administrere og håndtere vores kundeforhold med dig. Behandlingsgrundlaget for vores behandling er derfor GDPR artikel 6, stk. 1, litra b.

Når du er kunde hos os, vil dine personoplysninger blive opbevares i vores CRM-system, supportsystem, faktureringssystem og på vores mailservere. Her opbevares personoplysninger så længe, vi fortsat har et kundeforhold bestående. Efter endt kundeforhold, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i yderligere 1 år af hensyn til kundeservice, herunder hvis I skulle ønske at gøre brug af vores services igen.

Du skal dog være opmærksom på, at en række af dine personoplysninger vil blive brugt i fakturaer, aftaledokumenter og lignende. Disse oplysninger opbevares i 5 år fra det år, hvori de senest er bogført. Grundlaget herfor er opfyldelse af virksomhedens forpligtelse hertil efter bogføringslovens regler.

7. Sikker behandling af personoplysninger

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Det kan være aktuelt og nødvendigt for virksomheden at ændre den gældende persondatapolitik, herunder f.eks. ved ændringer i vores arbejdsprocesser eller i lovgivningen. Vi forbeholder os derfor retten til at opdatere og ændre denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den gældende persondatapolitik på vores hjemmeside, og hvis vi ændrer politikken væsentligt, vil vi give dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

8. Dine rettigheder og klageadgang

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længde de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, er du altid velkommen til at kontakte os på nedenstående mailadresse.

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).

Virksomheden er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller udnytte en af de ovenstående rettigheder, kan du rette henvendelse til os på denne e-mailadresse: info@myrupnyhauge.com.

Du har også mulighed for at tilbagekalde det samtykke, du har givet virksomheden i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten ved at benytte afmeldingslinket i bunden af nyhedsbrevene.